Personal Training
Prisöversikt

Träningspass på 60 minuter

PT60


Träningspass på 30 minuter

PT30


Personlig träning för två klienter (60 minuter)

PT-DUO


Villkor för personlig träning

1. All träning på REPEAT sker under eget ansvar och det är medlemmens ansvar att hans/hennes hälsotillstånd är under kontroll och att träning kan genomföras riskfritt.

2. Ett tillfälle med en Personlig Tränare är 55 minuter (PT60 och PTDUO), medan ett PT-intro och PT30 är 25 minuter.

3. Behöver du som medlem avboka din inbokade PT-timme, så ska detta göras senast 24 timmar innan avtalad tid. Avbokning sker direkt till din PT.

4. Om du som medlem kommer försent till din PT-timme, dras den tid från din bokade tid. Om din Personliga Tränare kommer mer än 5 minuter försent till avtalad tid, så har du rätt till en gratis PT-timme som kompensation.

5. PT-timmen ska äga rum i ett av REPEATs gym eller eventuellt i anslutning till ett av gymmen, för t.ex. en löptur. Det är inte tillåtet att använda en PT-timme i ett gym som är konkurrerande till REPEAT.

6. REPEAT förbehåller sig rätten till att skaffa en ställföreträdare (med godkänd Personlig tränare-utbildning eller motsvarande), om inte den nuvarande Personliga tränaren är tillgänglig.

7. REPEAT betalar inte tillbaka redan betalda PT-timmar.

8. Avtalen är personliga och kan inte överges till en annan medlem.

9. Klippkort med x-antal förbetalda timmar är giltligt i 12 månader från köptillfället.

10. Du som kund har 14 dagars ångerrätt efter köptillfället och då återbetalas hela summan om inga klipp har använts. Om klippkortet redan använts, tar REPEAT en avgift på ett klipp/en timme. D.v.s. har du t.ex. 6st klipp kvar, så återbetalas 5st klipp, när du kontaktar REPEAT för ett återköp.

11. Du har rätt till att byta Personlig tränare inom samma kompetensnivå så ofta du vill. Vid önskan om att byta PT så kontaktar du Platschefen på gymmet.

12. Om du byter till en Personlig tränare med högre kompetensnivå, så betalas mellanskillnaden.

13. Önskar du att byta till en Personlig tränare med en lägre kompetensnivå, så förburkar du redan köpt klippkort, och vid förnyelse av klippkort betalar du priset för den nyvalda, lägre kompetensnivån.